Bränsleförbrukning

En genomsnittlig företagsbil förbrukar bränsle för omkring 30 000 kronor per år. Näst efter finansieringskostnaden är bränslet den faktor som har klart störst inverkan på livscykelkostnaden för företagets bilar. Men med rätt bil, rätt körsätt och rätt kunskap går det att pressa ner bränslekostnaden med upp till 50 procent. På det sättet sparar både företaget och föraren stora pengar, samtidigt som miljöbelastningen minskar. Vanligtvis är bränslesnålare bilar även billigare i inköp, vilket gör att företaget kan minska sina kostnader ytterligare genom att välja bilar med god bränsleekonomi. Generellt leder en lägre bränsleförbrukning till ett lägre avgasutsläpp. Detta är särskilt tydligt när det gäller bilarnas koldioxidutsläpp. Det finns tre huvudsakliga metoder företaget kan använda för att minska bränsleförbrukningen för sina bilar: dels kan företaget se till att de bilar som köps in har låg bränsleförbrukning, dels kan företaget förmå förarna att köra bränslesnålt, och dessutom kan företaget effektivisera transporterna för att minska den totala körsträckan. Alla tre åtgärderna är enkla att genomföra och kan sänka företagets kostnader rejält. Det är vid upphandlingen av nya bilar som företaget har störst möjlighet att påverka bilparkens bränsleekonomi. Ofta förbises den betydelse som bränslekostnaden har för företagets vagnparksekonomi, eftersom denna utgift inte syns på offerten. Men genom att välja ett bränslesnålare alternativ kan företaget sänka sina kostnader radikalt. En fullständig statistik över bränsleförbrukningen hos samtliga bilmodeller på den svenska marknaden finns i bildatabasen Autonet på Tjanstebilsfakta.se.

Tillbaka