Biogas

Metangas finns i två olika varianter: naturgas och biogas. Till innehållet är både naturgas och biogas ren metangas. Skillnaden består bara i hur gasen framställs. Biogas framställs genom jäsning eller rötning vid exempelvis soptippar eller reningsverk. Utsläppen av skadliga avgaser som kolväten och kväveoxider är mycket låga. Biogas är bättre än naturgas ur miljösynpunkt, eftersom biogasen inte ger upphov till något nettoutsläpp av koldioxid, som påverkar växthuseffekten. Alternativbränsleutredningen kom 1997 fram till att biogas är det bäst miljöanpassade fordonsbränsle som existerar för konventionella bilar med förbränningsmotorer. Att tanka gas går till ungefär på samma sätt som när bilen tankas med bensin. Idag finns gastankstationer på många platser i landet, och fler är under uppbyggnad.

Tillbaka