Bilpool

Bilpool är i första hand en ekonomiskt effektiv lösning. En nackdel är att antalet bilar är färre än antalet förare, varför bokning krävs. Det kan ge en administrativ merkostnad. Gemensamt för bilpoolslösningar är att förarna har ett begränsat behov av bilen i tjänsten och/eller att förarna arbetar i skift och därför kan flera förare använda samma bil i tjänsten. Detta gäller till exempel väktare och budfirmor. På större företag kan bilpoolen också fungera som ersättning då bilarna är på service och reparation eller i väntan på leverans av beställd bil. Bilpoolslösningen fungerar helt enkelt så att föraren bokar tid när behov finns att använda bilen i tjänsten. Föraren hämtar bilen vid bokningstidens ingång och lämnar tillbaka bilen fulltankad senast när tiden är ute. Tankkort hämtas tillsammans med nycklarna. Bilen ska återlämnas i samma skick som när den hämtades, med all utrustning på plats. I något slags loggbok ska föraren ange namn, tankning, tjänsteställe, körsträcka, ärende och brister. Föraren gör skadeanmälan som lämnas till bilansvarig. De ekonomiska vinsterna med en bilpool är färre antal bilar och att bilarna blir billigare, då de inte utrustas med extrautrustning av ”fritidskaraktär” lika mycket som en förmånsbil.

Tillbaka