Bilpool, Policy

Bilpoolslösningen kan fungera som ett komplement till företagets övriga bilar, eller som alternativ till exempelvis förmånsbilar för att på ett ofta mer ekonomiskt sätt lösa företagets bilbehov. Bilpoolsbilar är leasade, hyrda eller ägda av företaget och kan till exempel användas i avvaktan på leverans av beställd bil, när ordinarie tjänstebil är på verkstad, för tjänsteförrättning efter rekvisition av överordnad chef eller på annat för företaget önskvärt sätt.

Tillbaka