Bilmodeller

I bilpolicyn ska anges vilka krav företagets bilar ska leva upp till, till exempel med avseende på förarens transportbehov och företagets anseende på marknaden samt miljö och säkerhet. Företaget kan teckna så kallade ramavtal med ett antal (högst 3-4) billeverantörer för att på så sätt styra förarens bilval efter företagets behov och krav. Denna förhandling bör göras redan innan bilpolicyn upprättas. Dessa ramavtal ska kunna användas även då den anställde kör egen bil i tjänsten mot milersättning. Företagets krav på bilmodell kan då helt, eller delvis, gälla även för den privatägda bilen. Exempel på beskaffenheter som kan regleras i företagets bilpolicy är miljö- och säkerhetsegenskaper, extrautrustning med anpassning till förarens arbetsuppgifter, om bilen ska vara försedd med företagets logotype eller annan profilering, vilken färg bilen får ha och så vidare.

Tillbaka