Bilförmån, Policy

Om anställd förare eller denne närstående personer använder pool- eller annan företagsbil bil för privat bruk utan att erlägga någon hyra till företaget, uppstår en förmån av fri bil. Då ska företaget dra preliminärskatt vid ordinarie skatteinbetalning och arbetsgivaravgifter för förmånen. Föraren har möjlighet att använda bilen för privat bruk högst 100 mil per år vid ett tiotal tillfällen utan att bilförmån uppstår. Företaget bör dock förbjuda privat bruk av bilen, om företaget inte underrättas i förväg. Bilen bör då hyras av föraren mot marknadsmässig ersättning. Om någon ej anställd använder bilen privat eller har tillgång till bilen utanför tjänsten, uppstår inte någon förmån. Det finns dock inte någon anledning för företaget att låna ut bilen till någon utomstående för privat bruk.

Tillbaka