Betänkande

Begreppet betänkande har två betydelser: Ett betänkande kan vara en rapport från något av riksdagens utskott med ett motiverat förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende. Rapporten kallas då för ett utskottsbetänkande. Ett betänkande kan också vara en rapport med förslag från en särskild utredare eller kommitte´ som regeringen tillsatt. Rapporten kallas då för ett utredningsbetänkande och publiceras i serien statens offentliga utredningar (SOU).

Tillbaka