Avgasrening

Hur stora mängder hälsofarliga avgaser en bil släpper ut beror dels på bränsleinsprutningen och förbränningen i motorn, dels på hur effektiv avgasreningen är. Om allt fungerade optimalt, och bränslet var helt rent, skulle avgaserna från en bensinbil "bara" bestå av koldioxid och vattenånga. Så rena bilar finns ännu inte, även om utvecklingen har gått framåt de senaste decennierna när det gäller att tillverka effektivare motorer och bättre avgasrening.

Tillbaka