Avgasmätning

Alla nya bilmodeller som ska säljas inom EU måste testas för att kontrollera att de klarar kraven. Testet går till så att bilens avgasutsläpp mäts medan den körs på en rullande landsväg enligt en viss körcykel. Körcykeln är utformad så att den motsvarar körning både i stadsmiljö och på motorväg. De avgasutsläpp som uppmäts vid testet kallas certifieringsvärden, och eftersom alla nya personbilar som säljs i Sverige har genomgått exakt samma test är det enkelt att kräva in dessa uppgifter vid en upphandling och jämföra mellan olika modeller och motorutföranden. Det test som idag används som EU-standard vid avgasmätning har dock vissa brister. Den körcykel som används motsvarar endast försiktig körning, vilket gör att certifieringsvärdet bara ger besked om hur stort bilens avgasutsläpp är när bilen körs så mjukt som möjligt. Under dessa omständigheter har så gott som alla bilar tillfredsställande avgasrening. Vid högre belastningar är det däremot avsevärda skillnader på avgasutsläppen från olika bilar. Detta gör att certifieringsvärdet inte ger något besked om huruvida avgasreningen fungerar vid exempelvis hård acceleration, motorbromsning eller tung last. Under praktisk körning är det alltså inte säkert att utsläppen från en bil är lika låga som i certifieringstesten eller bilföretagens reklambroschyrer.

Tillbaka