Autostop, S/S

Start/Stopp, Stopp/Go eller IGS (Hyundai) är bränslebesparande teknik, en bra lösning om man vill köra ekonomiskt och miljövänligt tack vare lägre koldioxidutsläpp. Start-stopp-systemet/Autostop (automatisk motoravstängning vid stillastående) slår av förbränningsmotorn när fordonet stannar till vid ett rödljus eller kö för att sedan automatiskt starta igen när kopplingen trycks ned och bilen körs iväg.

Tillbaka