Årsmodell

Årsmodellerna på nya bilar försvann vid årsskiftet 98/99. Istället bestäms bilens ålder efter när den först registrerades. Två likadana bilar kan då verka vara olika gamla, beroende på första försäljningstillfälle. Förändringen beror på att ett EU-land inte får kräva in annan information för registrering än den som är obligatoriska enligt EU:s krav. Vad gäller nya bilar är årsmodell exempel på sådan information som inte är obligatorisk. Denna EU-anpassning innebär att istället för årsmodell ska bilens första registreringsmånad och -år anges i bilregistret.

Tillbaka