Arbetsresor, privat bil

Avdraget för resor till och från arbetet är 18,50 kr per mil, samtidigt som gränsen för avdragsgillt belopp är 11 000 kr. Schablonen på 18,50 kronor per mil gäller oavsett drivmedel. Här skiljer sig alltså avdragsmöjligheten jämfört med de differentierade nivåerna för förmånsbilisten. Föraren får även göra avdrag för sådana kostnader i samband med arbetsresor som bro-, väg- och färjeavgifter. Förutom de 11 000 kronorna finns ett antal krav på förarens förhållanden för arbetsresorna för att avdrag ska godkännas. Ett av följande krav måste uppfyllas: - Att avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är minst fem kilometer och att resa med bil i stället för andra transportmedel innebär en tidsbesparing om minst två timmar per dag. - Att allmänna kommunikationer saknas eller är belägna minst två kilometer från antingen hemmet eller arbetsplatsen. - Att om bilen används i tjänsten mellan 60 och 160 dagar per år, medges ett avdrag baserat på det faktiska antal dagar som bilen har använts. Om bilen används i tjänsten mer än 160 dagar per år medges avdrag för samtliga arbetsdagar. Det motsvarar normalt 220 arbetsdagar. - Att bilen används på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp. Avdrag kan då göras med faktiska kostnader, om det är mer fördelaktigt för föraren. Avdragets storlek beräknas som summan av antalet berättigade arbetsdagar multiplicerat med den dagliga ressträckan multiplicerat med 18,50 kronor per mil, minus schablonen om 11 000 kronor...

Tillbaka