Arbetsresor, förmånsbil

Förmånsbilsförare får göra avdrag för resor till och från arbetet med 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för alla andra bränslen. Föraren får göra avdrag även om företaget betalar bränslet, och om han själv har utlägg i samband med arbetsresor för vägtullar, broavgifter och färjor. Om någon annan skulle använda förmånsbilen för arbetsresor, är det avdragsgillt för den aktuelle föraren. Förmånsbilsförare som av någon anledning kör till och från arbetet med en privatägd bil, egen eller annans, får göra avdrag med 18,50 kr per mil. Den som gör arbetsresor med någon närståendes förmånsbil, får göra avdrag med 9,50 kr (6,50 kr för diesel) per mil. Avdrag kan dock göras endast för de kostnader som överstiger 10 000 kronor per år. Samma krav på avstånd till arbetet, tidsvinst eller behov av bilen i tjänsten gäller för förmånsbil som med privat bil. Förutom schablonen på 10 000 kronor måste något av följande krav uppfyllas: - Att avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är minst fem kilometer och att resa med bil i stället för andra transportmedel innebär en tidsbesparing om minst två timmar per dag. - Att allmänna kommunikationer saknas eller är belägna minst två kilometer från antingen hemmet eller arbetsplatsen. - Att om bilen används i tjänsten mellan 60 och 160 dagar per år, medges ett avdrag baserat på det faktiska antal dagar som bilen har använts. Om bilen används i tjänsten mer än 160 dagar per år medges avdrag för samtliga arbetsdagar. Det motsvarar normalt 220 arbetsdagar. - Att bilen används på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp. Avdrag kan då göras med faktiska kostnader, om det är mer fördelaktigt för föraren.

Tillbaka