Ansvarig

Ansvaret för företagets bilpolicy bör vara klart uttalat men kan delas mellan till exempel en administrativt ansvarig och en operativt ansvarig. Viktigt är att ange vem som har huvudansvaret, vem som äger rätt att göra avsteg från policyn och vem som får göra permanenta ändringar. Huvudansvaret kan ligga hos personer i till exempel företagsledning eller koncernledning men även hos personalchef, bolagschef, etc. Men ansvaret bör inte oinskränkt ligga på en överordnad chef, med möjlighet att utverka förmåner för sig själv och sina likar i företaget. Någon annan i företaget ska ha insyn i arbetet med företagets bilpolicy.

Tillbaka