Annuitet

Vanligast vid amortering är den så kallade annuitetsmodellen, där leasingavgiften är lika stor över hela avtalstiden. I början av avtalet betalar företaget till största delen ränta, medan i slutet av avtalsperioden består beloppet mest av amorteringar. Denna modell är lätt att budgetera och kostnaderna fördelas lika över hela avtalstiden. Till nackdelarna hör att den är svår att avbryta och att det verkliga värdet på objektet i regel är mycket lägre än den återstående skulden.

Tillbaka