Andrahandsvärde

Andrahandsvärde kallas också restvärde. Matematiskt restvärde är detsamma som kalkylerat restvärde, dvs den återstående skulden vid leasingtidens slut, som inte behöver vara detsamma som bilens marknadsvärde. Praxis vid leasing av bilar är att hela bilens värde inte amorteras under avtalstiden, utan att ett restvärde uppstår vid leasingtidens slut. Amorteringen kan vara knutet till bilens beräknade marknadsvärde. Men ett företag med mycket pengar i kassan kan föredra ett lägre restvärde och därmed få en högre leasingkostnad. Eller i motsatta fallet ta en lägre leasingkostnad och ett högre restvärde.

Tillbaka