Amortering

Avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan avse hela skuldbeloppet.

Tillbaka