Allmänna ränteläget

”Allmänna ränteläget” är ett begrepp som ska innefatta den samlade ränteutvecklingen. Det är en form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad parameter, som leasetagaren därför bör akta sig för vid avtalsskrivning. Något tillspetsat kan man om allmänna ränteläget säga att även om avtalet ingås i ett läge där leasegivaren lånar pengar billigt, riskerar leasetagaren att betala för leasegivarens högsta kostnaden för att återinlåna pengar. Genom att tillämpa räntebindningsmodeller kan kunden undvika att hamna i en ogynnsam situation. Vanligast räntebindningsparameter vid större vagnparksavtal är Stibor.

Tillbaka