Alkolås

Alkolåset består av två delar. En handenhet som innehåller mätsystemet och en grafisk display som kommunicerar med användaren. Alkolås i förmånsbilar är befriade från förmånsskatt.

Tillbaka