Alkohol och mediciner

Säkerhetssituationen för föraren påverkas negativt om denne är påverkad av alkohol, mediciner eller andra droger under bilkörningen. Att köra bil med alkohol i kroppen är förbjudet enligt lag, vad gäller andra droger är lagstiftningen ibland mer otydlig. Det betyder inte att företaget behöver acceptera att förarna utsätter sig själva och andra för fara i trafiken. Vad gäller medicinering är det ett känsligt kapitel som lätt inkräktar på förarnas integritet. Därför måste företaget visa extra stor respekt både vid genomförandet av och det löpande arbetet med den nya policyn. Medicinska frågor är alltid i första hand en fråga mellan förare och läkare, som har tystnadsplikt. Det är sedan upp till föraren att gå vidare till företaget. Därför är det desto viktigare att föraren kan känna förtroende för företaget, så att situationen inte vänds mot honom.

Tillbaka