Alkohol och droger

När det gäller alkohol i trafiken är det viktigt att företaget tydligt visar var gränsen går. Därför är det bra om det tydligt framgår i bilpolicyn att företaget har en uttalad nolltolerans mot alkohol. Många företag har en klausul i sin bilpolicy som gör att föraren själv får ta det ekonomiska ansvaret vid en trafikolycka om bilens körts under alkoholpåverkan. Även andra droger än alkohol påverkar bilkörningen negativt. Eftersom bruk av narkotika dessutom är förbjudet i svensk lag, torde det inte vara kontroversiellt att skriva in i bilpolicyn att samma regler som gäller för bilkörning och alkohol också gäller narkotika.

Tillbaka