Accepterad kostnad

Att företagets bilbehov är behäftat med stora kostnader är inte någon hemlighet. Företagets normalkostnad för en bil som körs 2 500 mil under ett år är ca 100 000 kr inklusive skatter och sociala avgifter på förmånsvärdet. Företaget måste då ställa sig frågor som: Vilka kostnader är vi beredda att acceptera för att tillfredsställa vårt bilbehov? Kanske tvingas företaget svara på provocerande frågor som: Vilka utredningar gör vi vid en investering av motsvarande belopp där värdet om tre år är lika med noll, om det inte handlar om en bil?

Tillbaka