69-nummer

69-nummer används i Vägtrafikregistret som ett undernummer till organisationsnumret, filialnummer, när man vill ha information från myndigheterna om fordonen till annan adress än den adress som organisationsnumret har. Detta är väldigt användbart om man exempelvis har lokalkontor på annan ort än huvudkontoret. Detta används exempelvis av finansbolag vid operationell leasing. Beställning av 69-nummer (filialnummer) görs hos Transportstyrelsen. Försäkringsbolag ska informeras om vilka 69-nummer (filialnummer) som tilldelats organisationsnumret, för att fordonen ska bli rätt försäkrade.

Tillbaka