Kräver ändring av bonus malus

BIL Sweden, MRF och Transportföretagen har skrivit till regeringen och påpekat att de fel som finns inbyggda i bonus malus-systemet och förordningen om klimatbonusbilar måste rättas till så snart som möjligt.

I förordningen om klimatbonusbilar, SFS 2017:334, står det att bilar som släpper ut max 60 g per km samt gasbilar omfattas av förordningen. Det finns dock ytterligare ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att klimatbonusen ska betalas ut. Bland annat att bilarna har rätt typgodkännande.
Det finns två sorters gasbilar. Bilar som tillverkas och typgodkänns som gasbil, samt bensinbilar som efterkonverteras till gasbilar. I det sistnämnda fallet får gasbilen inget typgodkännande utan ett så kallat enskilt godkännande. Båda varianterna har samma miljö- och klimatnytta, enligt BIL Sweden, MRF och Transportföretagen.
Eftersom typgodkännande är ett krav för att vara klimatbil ger Transportstyrelsen inte någon bonus till de efterkonverterade gasbilarna. Enligt BIL Sweden, MRF och Transportföretagen har Transportstyrelsen sagt att detta var en felaktighet i förordningen, som skulle rättas till innan bonusarna började betalas ut i januari 2019.
Detta har ännu inte gjorts, och Bil Sweden, MRF och Transportföretagen menar att man nu måste ändra i förordningen för klimatbonusbilar så att även bilar med enskilda godkännanden omfattas.
En annan kategori som inte ger rätt till klimatbonus är vissa elbilar, främst lätta lastbilar, som efter typgodkännande får inredning eller annan utrustning monterad i den omfattningen att det krävs ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktning.
Dessa bilar omfattades tidigare av supermiljöbilspremien och det har aldrig funnits någon avsikt att exkludera dom från klimatbonusen, konstaterar Bil Sweden, MRF och Transportföretagen, som skriver att detta gör att försäljningen av bonusbilar riskerar att bromsas upp.
Man vill därför att regeringen snabbt gör en förändring i förordningen som rättar till felaktigheterna och som gäller retroaktivt från 1 juli 2018. Dessa åtgärder måste göras omgående och Transportstyrelsen har, enligt Bil Sweden, MRF och Transportföretagen, redan inkommit med en begäran om ändring i förordningen med färdiga förslag till förordningstext.

Läs mer och anmäl dig till Stora Elbilsdagen den 22 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera