Kommande Riksdag och Regering beslut fram till halvårs skiftet.

Det börjar bli lite tydligare nu när besluten och införandet av de olika reglerna som påverkar företagens bilar.

Förslaget från Regeringen att höja Malusen i bonus-malus systemet togs av Riksdagen den 27 april och gäller från 1 juni. Det innebär höjda vägtrafikskatter och därmed höjda förmånsvärden för bilar registrerade efter det datumet.

Förslaget om ändrad nedsättning av förmånsvärdet kommer upp på Riksdagens bord för beslut den 11 maj och börjar gälla from 1 juli. Förmånsvärdet för miljöbilar kommer räknas ut på ett annat sätt med en fast nedsättning av miljöbilens förmånsgrundande pris beroende på miljö teknik.

Förslag om ändring av Bonus reglerna i bonus-malus systemet datum för beslut ej klart och skall börja gälla 1 juli enligt nuvarande plan. Föreslaget innebär sänkningar av de CO2 nivåer som är maxtaket för bonus. Det innebär också en generell sänkning av bonusen för Laddhybrider och ett pristak för bilen oavsett teknik för att få bonus på 700 000 kr.

De utlovade förändringarna i reglerna och nivåerna för arbetsresor vilket också har en indirekt påverkan på ersättningen för körning med egen bil i tjänst kom inte i vårbudgeten utan kan därför komma tidigast i höstbudgeten för att kunna införas 1 januari 2023, men det vet vi i dagsläget inget om.