Klimatklivet ställer nya laddkrav

En ny ansökningsomgång till det statliga stödet Klimatklivet för bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur har öppnat. Nytt för den här gången är bland annat att gränsen på max 20 000 kr i stöd per laddstation är borttaget och kravet att datainformation från offentliga laddpunkter ska kunna skickas i realtid.

När Klimatklivet introducerades för drygt två år sedan fanns en begränsning att stöd till laddningsstationer för normalladdning kan ges med högst 50 procent av investeringskostnaden, högst 20 000 kronor per laddningsstation.
Förra året ändrade regeringen den förordning som styr Klimatklivet så att gränsen på max 50 procents stöd inte gäller bara normalladdare utan även snabbladdare, och i juli i år ströks gränsen på max 20 000 kr i stöd per laddstation.
Det betyder att även dyrare och mer omfattande installationer ska kunna få stöd. Samtidigt har prispressen på laddstationer varit stor de senaste åren och varje krona som investeras i Klimatklivet ska ge största möjliga klimatnytta, så det återstår att se om även större laddprojekt kan komma ifråga för stöd från Klimatklivet.
En annan nyhet är att laddare som får stöd från Klimatklivet ska vara tillgänglig för allmänheten, så ska den som får stödet säkerställa att laddaren är uppkopplad och datainformationen kan förmedlas i realtid.
Dessa förändringar gäller även de ansökningar som skickats in före den 25 juli i år och väntar på beslut. Tidigare beslut om stöd påverkas dock inte av den nya förordningen.
Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Till och med den 20 juni 2017 har Klimatklivet beviljat 1003 ansökningar, varav de flesta, 610 stycken, gäller laddinfrastruktur.
Den nu pågående ansökningsomgången till Klimatklivet avslutas den 11 september klockan 17:00. Beslut planeras till november.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera