Klimatklivet igång i augusti

Naturvårdsverket förbereder sig för att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet i augusti. Det måste dock till ett riksdagsbeslut och ansökningskriterierna lär förändras jämfört med tidigare.

I vårändringsbudgeten i april föreslog regeringen ytterligare 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet. Totalt kan därmed satsningarna inom Klimatklivet omfatta 1,5 miljarder kronor. Förstärkningen finns med i vårändringsbudgeten, som riksdagen väntas fatta beslut om den 18 juni. I slutet av juni kan Naturvårdsverket få uppdraget att hantera satsningen.
Naturvårdsverket planerar att öppna för en första ansökningsomgång inom Klimatklivet i augusti och en i oktober. Det blir vissa förändringar i Klimatklivet jämfört med tidigare, varför det kan bli nya förordningar samt i vägledning från Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Trots det uppmanar Naturvårdsverket potentiella sökande att sina förberedelser för nya ansökningar utgå från de regler som hittills gällt. Underlag som en konkret beskrivning av klimatinvesteringen samt beräkningar av utsläppsminskning, ekonomin kring investeringen och en lönsamhetskalkyl kan bli de samma som tidigare. Liksom beskrivning och beräkning av övrig finansiering vid sidan av klimatinvesteringsstödet samt tydlighet kring eventuella samarbeten och partners.
Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå och har en hög klimatnytta per investerad krona. De som sökt stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som har fått stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.
De åtgärder som hittills beviljats stöd påverkas inte av budgetförändringarna utan kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Kontakta Ynnor för mer information om ansökningar till Klimatklivet