Klimatklivet är igång igen

Mellan 15 augusti och 28 augusti går det på nytt att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Stöd för icke-publika laddstationer ska dock inte sökas via Klimatklivet.

Nu kan återigen företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan via Klimatklivet. Det kan handla om publika laddstationer, produktion av biogas och andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom industri och lantbruk.
Stöd ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona. Klimatinvesteringar i jordbruket, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus, har varit viktiga åtgärder inom Klimatklivet. De kan nu ännu tydligare prioriteras.
En förändring är att stödet fokuserar på fysiska investeringar; informationsåtgärder ingår inte längre i Klimatklivet.
Ansökan till Klimatklivet görs via Naturvårdsverkets webbplats, och besluten från denna omgång beräknas vara klara innan årsskiftet. I år finns 1,5 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023.
Stöd till icke- publika laddstationer, som främst används av företag och andra organisationer, behöver inte längre sökas via Klimatklivet utan den sökprocessen kommer att vara enklare. Naturvårdsverket har dock ännu inte gjort färdigt ansökningsformuläret. Bidraget kommer att kunna sökas retroaktivt för installationer som utförts efter den 15 juli 2019.