Klimatbonusbilar blir miljöbilar

Regeringen föreslår att definitionen av miljöbil ska omfatta elbilar, gasbilar och laddhybrider som släpper ut max 70 gram koldioxid per km. Det vill säga att definitionen blir den samma som för klimatbonusbilar. Den nya definitionen ska börja gälla 1 mars 2020.

- Genom att ställa tuffare krav på myndigheter att köra klimatsmarta bilar visar vi att staten går före och tar ansvar för omställningen av transportsektorn. Det blir också enklare och tydligare krav för upphandlare och leverantörer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Det är snart 1,5 år sedan miljöbilsdefinitionen försvann, i samband med att bonus malus-systemet infördes. Dels togs den femåriga skattefriheten bort, dels blev regelverket om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar ogiltigt, där miljöbilsdefinitionen var central. Sedan dess har myndigheter, och många andra som följer regelverket vid fordonsupphandling, inte haft några upphandlingsregler att förhålla sig till.
Under tiden har ett antal alternativa regelverk utformats. Samtidigt har landets myndigheter återgått till att främst köpa in fossilt drivna bilar, rakt emot de tidigare kraven.

- Det håller inte att vi har ett klimatmål och samtidigt använder det allmännas pengar för att köpa in fordon som inte är spjutspetsar i klimatomställningen, säger Isabella Lövin, miljöminister i regeringen som nu föreslår en uppdatering av förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Där sägs att miljöbil är en personbil eller en lätt lastbil som uppfyller kraven förordningen om klimatbonusbilar.
Det handlar alltså om rena elbilar, gasbilar som uppfyller vissa utsläppskrav samt fordon som släpper ut max 70 gram koldioxid per km, enligt WLTP.
- Den gamla miljöbilsdefinitionen var betydligt slappare, det var 95 gram koldioxid, dessutom kunde tyngre bilar få släppa ut ännu mer. Nu tar vi bort det viktbaserade och inkluderar även lätta lastbilar, som inte var med tidigare, konstaterar Isabella Lövin.
Enligt Transportstyrelsen kommer regelverket omfatta cirka 700 nyinköpta eller leasade myndighetsbilar om året. Även många andra både offentliga och privata aktörer kommer dock att följda den skärpta miljöbilsdefinitionen, inte minst alla de som är leverantörer till landets myndigheter. Kraven i det nya regelverket gäller även myndigheters köp av taxiresor och för hyrbilar.
Infrastrukturdepartementet, som formellt bereder ärendet, har bjudit in ett antal intressenter till ett möte kring förslaget den 18 december. Sedan finns det möjlighet att lämna in skriftliga remissvar till och med 7 januari 2020.
Införandet av den nya förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar föreslås träda ikraft 1 mars 2020.