Klimatbonus för enskilt godkända gas- och elbilar

Från årsskiftet kan efterkonverterade el- och gasbilar komma att få klimatbilsbonusen på upp till 60 000 kr. Något som krävts av bland annat Bil Sweden och Transportföretagen, som båda finns representerade på Ynnors heldagskonferens Bilar i Jobbet 25 september. Där är bonus malus och WLTP ett par aktuella ämnen.

I regeringens budget står att man ”avser att bredda den nuvarande definitionen av klimatbonusbil till att även omfatta enskilt godkända gas- och elbilar”. Det handlar alltså om fossilbilar som vid så kallad efterkonvertering byggs om så att de går att köra på el alternativt tanka med gas. Under vissa förutsättningar kan de då bli berättigade till klimatbilsbonusen, som uppgår till 60 000 kr för elbilar och 10 000 kr för gasbilar.
I första hand handlar det här om gasfordon, inte minst lätta lastbilar, som i många fall importeras och registreras som fossilbilar och sedan alltså konverteras till gasdrift.
Enligt uppgift kommer denna ändring att ingå i en uppdaterad version av förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334), som ska börja gälla den 1 januari 2020. Ändringen kommer dock inte att gälla retroaktivt. Det betyder att de som efterkonverterats till gas- eller eldrift mellan 1 juli 2018, när bonus malus-systemet infördes, och 31 december i år, inte kommer att få någon bonus.
Detta trots att Bil Sweden, MRF och Transportföretagen i en skrivelse till regeringen och Transportstyrelsen i april poängterade vikten av att en sådan ändring ”gäller retroaktivt från 1 juli 2018 för dessa fordon så att förtroendet för Bonus-malussystemet återupprättas och minskningen av miljö- och klimatpåverkan från dessa fordon fortsätter nedåt”.
Ulf Svensson, Bil Sweden, och Ulf Perbo, Transportföretagen, kommer till Ynnors heldagskonferens Bilar i Jobbet den 25 september för att prata bland annat om hur bonus malus-systemet påverkar fordonsmarknaden i stort och särskilt lätta lastbilar.
Den centerpartistiske riksdagsledamoten Rickard Nordin är partiets klimat- och energipolitiske talesperson. På Bilar i Jobbet kommer han att bland annat berätta om budgetöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. Han kommer också att debattera med Ulf Perbo om utformningen av bonus malus-systemet och andra fordonsskatter, samt införandet av full WLTP till årsskiftet.
Övriga gästtalare på Bilar i Jobbet är Skatteverkets juridiske expert Yngve Gripple och Johan Seuffert, fleet manager Stockholms stad.

Läs mer om Bilar i Jobbet och anmäl dig här