Klimat- och Miljöminister Romina Pourmokhtari

Vad vill regeringen driva för politik kring miljön och fordon?

Se ministerns tal på Drivkraft Sveriges e-Mobility konferens i Stockholm den 16 april.

Drivkraft Sverige AB som är drivmedelsbranschens intresseorganisation,  höll en konferens för att presentera sin syn på hur omställningen skall ske från fossilt till fossilfritt drivmedel.

Deras 3 nyckelfaktorer är:

1, Samhället. Det behövs en samordnande myndighet och en nationell samordnare för detta arbete.

2, Elen. Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet.

3, Fordonen. Ökat antal elfordon – en fungerande begagnatmarknad är central för omställningen.