Klart från Regeringskansliet: ingen förlängning av miljörabatten på tjänstebilar

Skatterabatten för miljöbilar upphör att gälla vid årsskiftet. För företagen kan det innebära ökade arbetsgivarkostnader på 3300 kr per år och bil. 

Skatterabatten på miljöbilar som tjänstebil är en tillfällig lag som har förlängts i omgångar. Den 31/12 upphör den att gälla då den inte förlängs enligt källor på Regeringskansliet, uppger tidningen Automotorsport. 

Effekten blir en ökad skattekostnad på upp till 5000 kr för föraren med ladd-, el- eller gasbil (vid 50 % marginalskatt). Även företagets totalkostnad för bilinköpet ökar med ca 3300 kr per år pga av ökade arbetsgivakostnader. 

Som lagen är skriven så kommer även befintlig vagnpark att omfattas av höjningen, eftersom det är en tillfällig nedsättning av förmånsvärdet som har alltså inte förlängs. 

Till tidningen mestmotor.se säger Yngve Gripple på Skatteverket: "Om ingen förlängning av övergångsreglerna om nedsättning beslutas kommer även äldre förmånsbilar att omfattas av reglerna, det vill säga att alla laddbara bilar och gasbilar får en höjning av förmånsvärdet från den 1 januari 2021”.

Ronny Svensson på Ynnor kommenterar: ”De som var tidigt ute och skaffade sig bilar som var bättre för miljön blir nu svikna till följd av att en lag försvinner. Även om detta varit allmänt känt att så är fallet borde avdraget gälla tills bilförmånen upphör. Någon borde verka för att en ny lag införs så att de som har fått sin bil med gällande lagstiftning kan tillämpa denna tills bilen byts ut."