Katastrof vid avtalslöst Brexit

I ett gemensamt uttalande varnar över 20 organisationer som representerar de europeiska fordonsleverantörerna för katastrofala konsekvenser av ett avtalslöst Brexit.
- Brexit i sig är negativt för branschen och en ”no deal” kommer att öka riskerna och har stor negativ inverkan på inte bara industrin utan hela Europa, säger Mattias Bergman, VD Bil Sweden.

Med drygt en månad kvar innan Storbritannien ska lämna EU, går den europeiska fordonsindustrin ut med en enad uppmaning till Storbritannien och EU att undvika ett avtalslöst Brexit. Bakom uppmaningen står dels de ledande organisationerna som representerar fordonstillverkare i hela EU, European Automobile Manufacturer Association (ACEA) och European Association of Automotive leverantörer (CLEPA), dels 21 nationella organisationer, inklusive den svenska branschorganisationen Bil Sweden.
Syftet med uppropet är att betona effekten av ett avtalslöst Brexit på en av Europas mest värdefulla ekonomiska tillgångar, fordonsindustrin, som sysselsätter 13,8 miljoner människor. Det betyder att en sextondel av EU:s arbetskraft finns i fordonsindustrin, som tillverkar 19,1 miljoner fordon per år.
En förutsättning för denna utveckling har varit att fordonsindustrin kunnat utnyttja fördelarna med tullunionen och den inre marknaden, till förmån för företag i hela EU.
Fordonsindustrin varnar för att ett avtalslöst Brexit, bland annat med tullar på miljarder Euro, kommer att få allvarliga konsekvenser för både Storbritannien och de kvarvarande EU-länderna. Biltillverkarna anser att sådana störningar och kostnader måste undvikas och att alla ansträngningar bör göras för att Storbritannien ska lämna EU under ordnade former.
- Bland alla stater i EU är Storbritannien en av våra grundläggande enskilda marknader för fordon och komponenter och vi måste med alla medel undvika en hård brexit både för Sverige men också för Europa, säger Fredrik Sindahl, VD för FKG, branschorganisationen för Skandinaviens leverantörer i fordonsindustrin.
Bland undertecknarna av uppmaningen finns även brittiska SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders.