Kanske kan drivmedelspriserna stabiliseras lite

En rapport från IEA visar att efterfrågan på olja vände nedåt i juli, detta beroende på den ökande spridningen av Delta varianten av Covid viruset.

IEA beräknar att efterfrågan på olja föll med 120 000 oljefatsekvivalenter per dag i juli, samtidigt sänker man sin prognos med 500 000 oljefatsekvivalenter per dag för resten av året.

Nedgången framöver beror främst på att OPEC och bla Ryssland i juli kom överens om att öka produktionen 400 000 fat per dag from augusti.

USA:s regering har också vädjat till OPEC att öka oljeproduktionen för att få ner priserna, så att inte den ekonomiska återhämtningen efter pandemin äventyras.

BOE (Barrels oil equivalent) – Oljefatsekvivalent. Ett mått som innebär att man inkluderar även gas, då gasens volymmått konverterats till motsvarande mängd oljefat.