Kan företagets bilar bli krigsplacerade?

I dagens webbinar fick vi möjlighet att få information direkt från Försvarsstaben via de som är ansvariga för totalförsvarets Transportbehov.

Totalförsvaret, som består av både militär och civil verksamhet, behövs för att förbereda Sverige för krig.

I händelse av höjd beredskap, inför en krigsfara eller om krig utbryter kommer totalförsvarets behov av fordon att öka. Försvarsmakten är den myndighet som tar ut fordon till hela totalförsvaret.

Försvarsmakten kan besluta att ett fordon behövs enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Uttagningsbesluten gäller tre år åt gången. Ett uttagsbeslut kan inte överklagas.  Det betalas inte ut någon ersättning under tiden fordonet är uttaget, utan endast vid förfogande.

Detta är inget steg i en mobilisering på grund av ökad hotbild, men uttagningsbeskeden ökar den svenska försvarsförmågan. Detta var möjligt tidigare också men med uttagsbesluten så vet både totalförsvaret och den privatperson eller företagare vad som gäller för deras fordon om försvaret kommer använda den eller inte om det skulle bli höjd beredskap.

Det innebär ingen större påverkan för den som äger fordonet i dag, men om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om krig utbryter kan fordonet komma att tas i anspråk för att ingå i totalförsvaret.

Det är endast efter beslut av regeringen som uttagsbesluten börjar träda i kraft så fordonet kommer inte att användas för övningar eller andra sammankomster i fredstid.

Vid förfogande med äganderätt övergår fordonet till staten. Fordonet kommer att användas av Försvarsmakten eller den verksamhet i Totalförsvaret som har behov av fordonet för att kunna lösa sin uppgift. Fordonet lämnas sedan inte tillbaka till den ursprungliga ägaren utan denne får en ersättning motsvarande fordonets värde. Om det blir aktuellt att avlämna fordonet vid höjd beredskap så får ägaren ersättning för sina resor i samband med avlämnandet.

Oavsett vem som äger ett fordon som behövs vid förbandens och myndigheternas krigsorganisering (svensk medborgare eller ej, fysisk eller juridisk person) kan denna tas ut efter regeringens beslut om höjd beredskap. 

Detta gäller även om bilen är leasad ägandet av bilen övergår då från leasingbolaget till staten. Du som leasingtagare betalar för ditt fordon tills dess att du lämnar det på avlämningsplatsen.