Kalkyler

Tjänstebilsfaktas kalkyler är till stor hjälp både för att kunna fatta rätt beslut om företagets vagnpark och som vägledning för tjänstebilsförare.

För att kunna använda kalkylerna måste du vara registrerad användare av Tjänstebilsfakta - beställ men du kan också köpa 24 timmars tillgång till de kalkyler som är listade nedan.

Är du redan prenumerant logga in här

Kalkyler som ger besked om både företagets och förarens ekonomi:

Köp Förmånsvärdet 2018

Köp Acceptanskalkyl

Köp Förmånsvärdeskalkylen

Köp Milersättningskalkylen

Köp Totalkalkylen

Köp Totalkalkylen - Jämför bilar

Kalkyler som hjälper till att optimera företagets bilinnehav:

Köp Total Cost of Ownership-kalkylen

Köp Leasingkalkylen

Köp Miljöbilskalkylen