Kalkyler

Tjänstebilsfaktas kalkyler är till stor hjälp både för att kunna fatta rätt beslut om företagets vagnpark och som vägledning för tjänstebilsförare.

För att kunna använda kalkylerna måste du vara registrerad användare av Tjänstebilsfakta - beställ

Bilkalkyler kan du köpa 24 timmars tillgång till enstaka kalkyler, från 10 kr per kalkyl.

Kalkyler som ger besked om både företagets och förarens ekonomi:

Acceptanskalkyl

Förmånsvärdeskalkylen

Milersättningskalkylen

Totalkalkylen

Totalkalkylen - Jämför bilar

Kalkyler som hjälper till att optimera företagets bilinnehav:

Total Cost of Ownership-kalkylen

Leasingkalkylen

Miljöbilskalkylen