Justering av WLTP för Laddhybrider kommer under 2025.

Ynnor har kontaktat ansvariga på EU kommissionen för att försöka få klarhet om och när justeringen av WLTP för Laddhybrider kommer.

Bakgrunden är undersökningar från verkliga avläsningar av bilars drivmedels förbrukning som är möjlig från och med årsmodell 2021. En rapport som publicerades 2023 visade att det var enorm skillnad på verklig förbrukning och WLTP förbrukningen för laddhybrider. En stor del till skillnaden beror på att man inte laddar bilens batteri i särskilt hög omfattning på kontinenten kanske beroende skillnaden på att köra med fullt batteri inte är lika lönsamt då elpriserna är högre än i Norden. Det avspeglar sig också i stora skillnader på hur bilarna laddas där Finland ligger i topp tätt följd av Sverige när det gäller hur mycket man laddar sin bil.

Skillnader på 200-300 % procent uppmättes. En bil som har ett WLTP utsläpp på 20g CO2 per km hade ett uppmätt värde dryga 60 g. Dessa stora skillnader har gjort att det framförts krav från många håll att den underliggande formeln skall ändras.

EU kommissionen har i sin förordning (EU) 2021/392 möjlighet att revidera dessa siffror 2025 och igen 2027.

Våra källor kunde inte säga ett exakt datum för 2025, men att diskussionen är pågående, men också att det inte är helt lätt att finna consensus då förbrukningssiffrorna varierar mycket land för land.