Justerad beräkning av bilförmån

Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på ett visst schabloniserat sätt. Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel. I dag resulterar dock schablonberäkningen för bilförmån i ett förmånsvärde som för de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. Detta innebär att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär likaså ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontant lön. Schablonberäkningen för bilförmån bör därför justeras.

Förslaget innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Däremot föreslås inte någon ändring i den nedsättning som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020, då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria.