Inredning kan vara skattebefriad extrautrustning

Skatteverket klargör vad som gäller förmånsbeskattning av extrautrustning som har att göra med både förmånsbilistens fysiska begränsning och inredning som uteslutande är för behov i tjänsten. Man konstaterar också att extra laddkabel är skattebefriad.

Grundprincipen är att vid beräkning av bilförmån ska värdet för all extrautrustning som inte ingår i nybilspriset läggas till bilpriset. Som extrautrustning räknas alla tillval som har samband med bilens funktion eller den åkandes komfort och förströelse. Detta gäller även utrustning som tillkommit på arbetsgivarens initiativ eller som motiveras av tjänstebehovet.
Det finns dock utrustning som undantas vid förmånsberäkningen. Exempelvis mobiltelefon och kommunikationsradio, handsfree, elektronisk körjournal och alkolås.
Sedan tidigare är även anordning som betingas av sjukdom eller funktionshinder hos förmånshavaren skattebefriad. Nu klargör Skatteverket i sin information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 att här avses inte sådan extrautrustning som bilköpare generellt kan välja. Istället gäller skattefriheten enbart särskilda anordningar eller ombyggnader som är direkt hänförliga till den anställdes sjukdom eller funktionshinder.
Som vi tidigare skrivit om klargör Skatteverket också att förutom vinsch, kran eller liknande anordning som anskaffats enbart för tjänstebruk, så bör även annan utrustning i form av hyllor, skåp, steghållare och liknande som är direkt hänförliga till tjänstebehovet vara skattebefriad extrautrustning.
Skatteverket har också kompletterat texten att förutom laddbox som bekostas av arbetsgivaren och som anskaffats och används uteslutande för förmånsbil, är skattebefriad extrautrustning, så behöver förmånsbilisten inte heller skatta om arbetsgivaren köper en extra laddkabel för elbil eller laddhybrid.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera