Hur påverkas elbilen av kapacitetsbristen?

Den svenska elproduktionen är så mycket större än konsumtionen att vi exporterar mer än tio procent av all el. Ändå har Sverige kapacitetsbrist, och elbilarna pekas ut som ett hot mot att den svenska elen ska räcka. Det beror på att el är en färskvara.

Kapacitetsbristen i elnätet och hur det påverkar utbyggnaden av laddinfrastrukturen och elbilarna, är något Yvonne Ruwaida ska prata om på Stora Tjänstebilsdagen den 3 december. Hon är elkraftsingenjör och leder ett strategiskt program för kapacitetslösningar på Vattenfall Eldistribution.
Kapacitetsbristen beror på att det svenska elnätet inte byggts ut i samma takt som produktionen och konsumtionen ökat. I norra Sverige produceras mer elektricitet än det konsumeras, medan förhållandet generellt sett kan sägas vara det motsatta i den södra landsändan. Det betyder att på vissa ställen vill vi konsumera mer el än vad elnätet kan leverera.
Med fler elbilar och utbyggd laddinfrastruktur ökar risken för kapacitetsbrist. För att inte elnätet ska överbelastas krävs smarta elnät, där man bättre fördelar tillgången på el och involverar kunden på elmarknaden. Det handlar exempelvis om lastbalansering, både att strypa förbrukningen och att fördela förbrukningen, exempelvis hela natten när det gäller elbilar.
Andra exempel på smarta lösningar i det lokala elnätet är batterier, som kan användas lokalt vid effekttoppar, och lokalt förnybar produktion där man integrerar alternativ elproduktion som sol- och vindkraftsel.

Läs mer och anmäl dig till Stora Tjänstebilsdagen