Hur mycket dyrare har företagsbilen blivit?

Vi bombarderas av frågor just nu när det gäller kostnader på företagsbilar. Alla känner att vi på något sätt måste hålla igen på kostnaderna. Vilka kostnader kan vi hålla igen på och hur mycket har de ökat?

Om vi tar en dieselbil och en bensin bil som används i tjänsten men även privat och ser på hur kostnaden ändrats sedan slutet av september 2021 och jämför det med dagens kostnad för samma bilar så får vi följande kalkyl.

Säg att bilen körs 1 000 mil om året i tjänsten då har drivmedelskostnaden per månad ökat med ca 150 kr för dieselbilen och 100 kr för bensinbilen.

Fordonskatten har inte höjts för den gamla bilen men skulle du behövt byta bil så hade skatten gått upp med 160 kr per månad för den nya bilen.

De sociala avgifterna på förmånsvärdet har gått upp med 50 kr per månad.

Den stora kostnadsökningen för bilar just nu är leasingräntan som oftast har en Stibor 3 månader koppling och den räntan har gått upp 2% enheter på ett år det blir ca 560 kr i månaden.

Totalt skulle samma eller motsvarande ny bil bli drygt 900 kr för dieselbilen och ca 850 kr för bensinbilen per månad.

Av de kostnader jag nämnt ovan så är det egentligen bara drivmedelskostnaden man kan göra något åt kortsiktigt, de andra kostnaderna är svårare att komma undan när man väl har bilen på företaget.

Skulle man valt en elbil som kostade lika mycket, 500 000 kr som i exemplet ovan så skulle kalkylen se bättre ut. Finansieringskostnaden skulle inte öka lika mycket pga. ränteuppgången utan stannat på ca 485 kr per månad. Fordonskatten skulle vara den samma dvs 30 kr per månad. De sociala avgifterna skulle gått upp med ca 50 kr likadant som för fossilbilarna. Drivmedelskostnaden hade ökat med 200 kr per månad om du bor i Skåne och minskat med 20 kr i månaden för den som bor i Norrbotten eftersom vi just nu även har elpriser som varierar kraftigt beroende på var du bor i Sverige.

De flesta kostnader jag gett exempel på ovan är kostnader som beror på politiska beslut, i detta exempel har inte kostnadsökningarna pga av inflationsökningen inte slagit igenom än utom för räntekostnaden och drivmedlet.

Så i stället för en uppgång på mellan 850 och 900 kr per månad för en fossilbil får den som har en elbil bara en ökad kostnad med 735 kr för skåningen och 515 kr för norrbottningen. Då skall man också tänka på att elbilen totalt sett är billigare per månad än fossilbilar sedan tidigare.