Hur länge har vi laddhybrider?

På Drivkraft Sveriges e-Mobility konferens  fördes många intressanta diskussioner kring vilka drivmedel och kombinationer av drivmedel framtidens bilar kommer använda sig av. Här har du möjlighet att se en diskussion kring laddhybrider som hölls mellan Jens Hagman (forskare i Elektromobilitet), Mazdak Haghanipour (Mobility Sweden) och Caroline Kjellin (Volvo Cars).