Högre högsta hastighet vid bogsering

Högsta tillåtna hastighet vid bogsering höjs, ett särskilt vägmärke införs för parkering av husbil och parkeringsbestämmelserna förenklas. Det har regeringen bestämt.

I dag får alla fordon vid bärgning och bogsering färdas i högst 40 kilometer i timmen. Genom en ändring i trafikförordningen (1998:1276) möjliggörs en högsta hastighet om 80 kilometer i timmen för fordon som är anpassade för bärgning och bogsering.
- Den ökade hastigheten vid bogsering och bärgning tillåter större framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom det blir mindre köbildning, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Regeringen gör vidare en ändring i vägmärkesförordningen (2009:70) som innebär att det införs ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar. I dag finns endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser.
Genom ändringar i både trafikförordningen och vägmärkesförordningen förenklas utformningen av parkeringsbestämmelserna. Två nya så kallade anvisningsmärken införs. Detta innebär exempelvis att tillåten respektive förbjuden parkering kan märkas ut på ett enklare och mer förståeligt sätt än i dag.
Beslutet träder i kraft den 1 december 2017.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera