Höga kväveoxidutsläpp för Stockholms pendlare

Gång- och cykelpendlare i Stockholm utsätts för nästan sex gånger mer kväveoxid än stockholmarna i snitt. Kväveoxidutsläpp är en orsak till att Stockholms stad vill införa miljözoner.

- Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger Emma Engström, forskare på Folksam, som ligger bakom undersökningen.
Deltagarna i undersökningen pendlade antingen med cykel eller gick till jobbet. Resorna innefattade Stockholms innerstad, samt närförorter i Söderort, Västerort och Norrort. Folksams studie är unik då den mäter inandningsluften över hela pendlingssträckor framför allt i rusningstrafik.
För de medverkande i undersökningen var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad. Resultatet innebär att gång- och cykelpendlare utsätts för tre procents högre risk för för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.
- Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer, säger Emma Engström.
Utsläpp av just kväveoxid är en av anledningarna till att Stockholms stad vill införa miljözoner för personbilar, när den möjligheten ges med start 1 januari 2020. Ett inledande försök ska göras på Hornsgatan på Södermalm.
Tidigare forskning har visat att avståndet mellan cykelvägar och motortrafik tydligt påverkar cyklisters exponering av luftföroreningar. En större separering mellan gång- och cykelbanor och biltrafiken skulle därför ge en positiv effekt på exponeringen av avgaser samt även på trafiksäkerheten. Andra åtgärder som skulle ge effekt är en ökad andel av motorfordon med lägre avgasutsläpp, att använda drivmedel som biogas eller el, eller att minska användningen av bilar och lastbilar i city under rusningstrafik då många är ute.
- Vi vet att de totala hälsoeffekterna av cykelpendling är avsevärt bättre än att vara stillasittande med tanke på den dagliga fysiska aktiviteten som cykling innebär. Detta även i relation till luftföroreningar. Men det i sig motsäger inte att det nu är dags att få ner luftföroreningarna, säger Emma Engström.
Undersökningen, som Folksam genomförde i maj 2018, omfattar 336 resor under totalt 196 timmar till och från Skanstull på Södermalm.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera