Hellre bonus än malus

Mer elektrifiering, biodrivmedel och energieffektivisering är förutsättningar för att nå målet att minska vägtrafikens koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030. Men för att komma dit behövs det mer morötter och mindre piska, menar Charlie Magnusson, MRF.

Minskade klimatutsläpp måste uppnås utan att inkräkta på enskildas mobilitet och näringslivets behov av transporter. Straffskatter, malus, har en avskräckande roll på bilmarknaden, vilket riskerar att fördröja en omställning till fordon med lägre utsläpp. De läggs också ovanpå en redan väldigt hög beskattning. Därför behövs en ny strategi, som innehåller mer morot än piska.
Det skriver Charlie Magnusson, talesperson för Motorbranschens Riksförbund, MRF, som anser att vi borde lära av historien. Den största och snabbaste omställningen av bilparken skedde i slutet av 1980-talet, då incitamenten för att byta till en bil med katalysator var uteslutande positiva.
Bränsleeffektivitet måste löna sig oavsett storlek och det behövs morötter för att göra lätta lastbilar bränslesnålare. För att vi ska klara klimatmålen måste vi värna om nybilsförsäljningen. Hot om mer malus skrämmer bilköparna, så varför inte locka med mer morötter istället, undrar Charlie Magnusson, MRF, som dock inte ger några exempel på sådana morötter.

Läs även Påskynda elektrifieringen av personbilsflottan

Läs allt om bonus balus

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera