Hårdare tag mot palmolja i biodrivmedel

EU bör fasa ut användandet av icke hållbara palmoljeprodukter i biodrivmedel som HVO från främst Sydostasien och införa ett gemensamt certifieringssystem för import av palmolja. Det har EU-parlamentet enats om i en icke bindande skrivelse.

- Denna resolution är parlamentets första på detta tema. Vi kan inte längre ignorera problemen som driver på avskogningen, sa föredragande parlamentsledamoten Kateřina Konečná från Tjeckien.
Omkring en miljon hektar tropisk mark används för att producera den palmolja som importeras till EU, varav cirka 46 procent går till biobränslen. Mycket av detta konsumeras i Sverige, där mer än var femte liter som tankas i dieselbilar är biodrivmedel.
Det mest populära biodrivmedlet är HVO, som är skattebefriat i Sverige, där palmolja är en av råvarorna. För produktion av HVO används främst PFAD, som är en restprodukt vid tillverkning av ätbar palmolja.
För att produktionen av HVO ska möta efterfrågan ” ska det till ett mirakel”, som Ebba Tamm på SPBI uttryckt det. Hon är en av talarna på heldagsseminariet Klimatsmart Vagnpark den 27 april, där hon kommer att prata om hur bilars utsläpp ska beräknas vid olika inblandningar av biodrivmedel. Ett ämne som blivit extra aktuellt efter regeringens förslag till reduktionsplikt, att bränslebolagen måste blanda in en viss andel biodrivmedel i fossila bränslen.
EU-parlamentet, som siktar in sig framför allt på skogsavverkningar och så kallad habitatdegradering i framför allt Sydostasien, uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att fasa ut användandet av ohållbart framställda vegetabiliska oljor i biobränslen fram till 2020, samt att införa ett enda certifieringssystem för palmolja som förs in på EU:s marknad för att garantera att bara hållbart producerad palmolja importeras.
Parlamentet uppmanar dessutom EU att införa hållbarhetsminimikriterier för palmolja och produkter som innehåller palmolja. EU- kommissionen bör vidare förbättra spårbarheten av palmolja som importeras till EU, samt överväga att tillämpa olika tullsatsordningar som bättre speglar de riktiga kostnaderna fram till dess att förfarandet med ett enda certifieringssystem träder i kraft.
Parlamentet understryker avslutningsvis att en betydande del av den globala produktionen av palmolja sker i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och fullgoda sociala standarder, att barnarbete ofta förekommer och att det uppstår många markkonflikter mellan lokal- och ursprungsbefolkningar och innehavare av palmoljekoncessioner.
Beslutet, som inte är lagstiftande, togs med en stor majoritet. 640 av ledamöterna röstade för, endast 18 emot. Enligt Sveriges Natur har sju palmoljeproducerande länder, däribland Malaysia och Indonesien som producerar 85 procent av all världens palmolja, hotat att stämma EU om förslaget skulle bli verklighet.
Läs mer och anmäl dig till Klimatsmart Vagnpark den 27 april

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera