Halva straffskatten läggs på justerat förmånsvärde

Vid justering av förmånsvärde för lätta lastbilar som registreras från den 1 juli ska halva den nya bonus malus-skatten användas vid beräkning av förmånsvärdet. Det har Skatteverket kommit fram till i ett ställningstagande.

För bilar som tas i trafik den 1 juli eller senare införs nya regler för beräkning av förmånsvärdet, som bland annat innebär att bilens fordonsskatt enligt bonus malus läggs till vid beräkningen av förmånsvärdet.
När det gäller lätta lastbilar som används som arbetsredskap kan Skatteverket efter ansökan besluta att arbetsgivaren får justera så att förmånsvärdet ska beräknas på ett nybilspris på tre eller fem basbelopp. Den nya beräkningsmodellen för förmånsvärdet innebär att bilens fordonsskatt ska få fullt genomslag. Enligt lagstiftningen ska inte bara nybilspriset eller del av förmånsvärdet justeras, utan det är den lätta lastbilens totala förmånsvärde som ska justeras.
Enligt Skatteverkets uppfattning är det motiverat att göra en schablonmässig och enhetlig justering av fordonsskatten som i stort ligger i nivå med nuvarande grad av nedsättning. Vid justering av förmånsvärde för lätta lastbilar bör delposten med fordonsskatten därför normalt justeras ned till 50 procent av fullt värde.
Detta meddelas av Skatteverket i ett ställningstagande, som gäller enbart lätta lastbilar av årsmodell 2018, som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare, och för förmånsvärdesberäkning för andra halvåret 2018.
Justeringsregeln innebär att för lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kg får förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst vid tillverkningsåret gällande tre basbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer får nybilspris motsvara lägst fem basbelopp. Till priset ska också läggas kostnaden för extrautrustning.
Skatteverket ger exempel på en dieseldriven lätt lastbil med totalvikt under 3 000 kg och som släpper ut 200 gram koldioxid per km. Det ger en årlig fordonsskatt på 13 000 kr. Den är extrautrustad för 10 000 kr. Det justerade förmånsvärdet, baserat på tre basbelopp, blir då 26 900 kr, utan fordonsskatten. Med fordonsskatten blir förmånsvärdet 33 400 kr (26 900 + 50% av 13 000).
Om den lätta lastbilens nybilspris är lägre än tre respektive fem basbelopp, så att justering ned till dessa nivåer inte är aktuellt, kan justering göras till 90 procent av förmånsvärdet. Här kan en jämförelse göras mellan 90 procent av förmånsvärdet och 50 procent av fordonsskatten, och det lägsta förmånsvärdet bör gälla, säger Skatteverket.
Om den lätta lastbilen är en miljöbil, enligt reglerna för beräkning av bilförmån, ska nedsättning enligt miljöbilsreglerna göras före en justering för arbetsredskap. Om en lätt lastbil som är miljöbil har ett nybilspris som understiger tre respektive fem basbelopp, kan regeln om justering ned till 90 procent av förmånsvärdet användas.
Justering av förmånsvärdet kan göras även till exempel för personbilar som är servicebilar, jourbilar, taxibilar och testbilar. I dessa fall justeras bilens beräknade förmånsvärde med en procentsats på hela förmånsvärdet, inklusive fordonsskatten, alternativt att förmånsvärdet justeras ned till en andel av ett basbelopp.
Här får fordonsskatten inte samma genomslag som för lätta lastbilar och Skatteverket anser att inte någon särskild åtgärd vid förmånsberäkningen ska vidtas för dessa bilar.

Beräkna förmånsvärdet 2018

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera