Godkänn snåla dieselbilar vid offentlig upphandling

Två nivåer för att ställa miljökrav vid statlig upphandling, där nivå 2 blir viktbaserad och inkluderar fossilt drivna bilar. Det föreslår regeringens samordnare och mobilitetsexperter från IVL.

Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet som regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, samt Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL Svenska Miljöinstitutet lägger fram sitt förslag.
Bakgrunden är att regeringen ännu inte fattat beslut om vilka miljöregler som ska ersätta miljöbilsdefinitionen vid myndigheters upphandling av transporter och fordon. Skribenterna konstaterar att även om el och biogas, motsvarande de nya klimatbonusbilarna, är det bästa miljövalet, kan regeringens nya miljökrav för inköp av bilar inte enbart grunda sig på laddbara bilar och gasbilar. Utbudet av laddbilar är fortfarande för smalt och biogas går inte att tanka överallt. För att effektivt styra mot minskade utsläpp behöver krav på bonusbilar därför kompletteras med snåla och rena bensin- och dieselbilar.
Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram tre förslag till nya miljökrav som styr inköp av statliga bilar. Det första utgår från bonusdelen i bonus-malussystemet. Det andra förslaget är ett fast koldioxidkrav och det tredje ett koldioxidkrav baserat på fordonens vikt.
Skribenternas förslag till miljöstyrande upphandlingskriterier baseras på beräkningar som IVL gjort utifrån Transportstyrelsens underlag, men man ser starka motiv till att regeringens upphandlingskrav har el och biogas som förstaval, men att regelverket även behöver en kompletterande definition för fossilbilar som ett näst bästa val.
Förslagets kravnivå 1 innebär att statliga myndigheter ska välja en viss andel bonusbilar bland personbilar och lätta lastbilar. Vilken andel som ska krävas av olika myndigheter kan regeringen bestämma i samråd med myndigheterna och andelen kan höjas i takt med utbudet. Denna kravnivå kan kallas ”miljöbil”.
Kravnivå 2 omfattar snåla bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar. Kravet utformas på samma sätt som den viktbaserade miljöbilsdefinitionen med en formel för koldioxidutsläpp, där stora fordon tillåts släppa ut mer än små. Energikravet kan skärpas 3-5 procent jämfört med dagens nivå, och kravnivån föreslås kallas ”energieffektiv bensin-/dieselbil”.
I väntan på nya regler rekommenderar skribenterna inköpare och fordonsansvariga att välja el och gas, när det är möjligt, och fortsätter tillämpa de senaste miljöbilskraven i de fall bonusbilar inte fungerar.
Men regeringen behöver agera snabbt. En ny miljöbilsdefinition behövs för att statliga myndigheter, privata företag och organisationer ska fortsätta ställa effektiva upphandlingskrav.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera