Fråga till Klimatminister Romina Pourmokhtari

Ja nu är vi här igen, pengarna som är avsatta i budgeten räcker inte.

Vi läser i budgeten för 2023 att 5,95 miljarder är avsatta för utbetalning till bonusbilar 2023. De senaste åren har det alltid byggts upp en betydande skuld på grund av att utbetalningen sker 6,5 månader efter bilen har registrerats.

Fram till sista oktober är denna skuld ca 3,1 miljarder. Beräknad ökning av denna skuld för november och december är ca 2 miljarder beroende på de leveranser som görs. Dessa beställningar gjordes kanske redan 2021 eller januari, februari 2022. Så totalt ca 5,1 miljarder är redan öronmärkta för bilar som har eller skall levereras under 2022, dessa kommer att betalas i budgeten som kom på riksdagens bord idag.

Till detta kommer redan ca 100 000 beställda elbilar som ligger för leverans med en utlovad bonus på 50 000 kr per bil, dvs ytterligare 5 miljarder kr som kommer att drabba 2023 års budget. Summerar man allt så är redan ca 10 miljarder kr öronmärkta för utbetalning 2023, dvs. 4,9 miljarder kr mer än i budgeten.

Fråga till Klimatministern:

Kommer dessa miljarder kr att skjutas till eller riskerar köparna att bli utan?

(8 november kommer att bli en storsäljande dag kanske 50 000 bilar kommer att beställas hos bilåterförsäljare till en bonuskostnad om ytterligare 2,5 miljarder kr.)