Fortsatt neråt på bilmarknaden, men det finns ljusglimtar.

Mobility Sweden släppte nu på morgonen statistiken för maj månadsförsäljning.

Siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar som visar på ökning.

Totalt registrerades 25 094 personbilar i maj. Det är en minskning med nära 12 procent jämfört med maj 2023. Maj hade dock årets hittills högsta registreringssiffror och branschens interna orderstatistik visar på en viss uppgång jämfört med föregående år.

Laddbara fordon står för 53,5 procent av nyregistreringarna där andelen laddhybrider åter ökar efter den nedåtgående trenden förra året. Elbilarna stod för drygt 30 procent av månadens nyregistreringar, vilket kan jämföras med cirka 41 procent förra året. Det är tydligt att de senaste årens starka tillväxttakt för elbilar har planat ut i år. Det är fortsatt företagssidan som håller i gång elbilsmarkanden och står för 7 av 10 nyregistreringar.

Går man in och tittar på enskilda märken så kan man konstatera att märken som inte ligger så tungt i rena elbilar utan även tillhandahåller laddhybrider och har bilar som passar företagsmarknaden är vinnare.

Volvo har ökat sin försäljning med 12 jämfört med samma månad förra året och jämför man motsvarande årsförsäljning fram till maj så har de ökat med 17%. Mercedes visar också på ökning med 11% månad för månad och 15% på årsbasis.

Men det är när man ser på marknaden ur generalagents perspektiv man ser hur den minskade försäljningen av elbilar och den generella minskningen av försäljningen till privatkunder slår för vissa generalagenter. Hedin Group som har en utbudsmix av märken som vänder sig till elkunder och privat personer drabbas just nu hårt med en nedgång på 43%  totalt på alla sina märken ljuset där är Dacia som ökar med 31 %. KW Bruhns siffror räddas av märket Peugeot som ökat med 26% medan deras andra märken minskat.

Tesla har det tungt just nu där maj visade en nergång med 56%, nu slår ju deras siffror lite beroende på när båten kommit in men ser man på året hittills är de ändå ner 18%.